Uw Totaalinstallateur!

Opdrachtgevers

Van der Vleuten biedt voor zowel particulieren als bedrijven complete technische installaties aan. Door de flexibiliteit en inzet van vakbekwame technici, kan Van der Vleuten direct inspelen op de maximale eisen zoals door de klant gesteld.

Dit betekent, dat Van der Vleuten door zijn jarenlange ervaring reeds perfect op de hoogte is, van de manier van werken voor zowel architecten, aannemers, ondernemers en zelfs scheepsbouwers. Het meedenkend vermogen en een goede onderlinge planning zorgen voor een tijdige oplevering van de werkzaamheden.

Architecten

Architecten vragen veelal een vooraf opgenomen naadloos systeem, wat perfect aansluit bij de meest moderne technieken van tegenwoordig. Doordat direct bij het samenstellen van de bouwplannen, de complete technische installaties worden ingepland, ontstaat hier een mooi geheel. Op deze manier worden zowel woningen als bedrijfspanden van de nieuwste technieken voorzien, dit terwijl de installaties vaak dusdanig in de ruimtes verwerkt zijn, dat dit bijna onzichtbaar is. Een onderling goed overleg tussen de architect en Van der Vleuten reeds in een vroeg stadium van de bouw leidt ertoe dat tijdens de bouw continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd wordt.

Aannemers

Aannemers willen veelal graag een compleet pakket aan installaties aanbieden. Tijdens de bouw of renovatie dient vaak flexibel te worden opgetreden met betrekking tot de planning. Van der Vleuten is op dit moment het eerste aanspreekpunt. Vooral door flexibiliteit en een goede onderlinge samenwerking kan het geheel worden afgestemd op de specifieke wensen van de klant. Het voordeel van één aanspreekpunt is natuurlijk, dat er geen vertraging plaatsvindt in de voortgang van de werkzaamheden.

De algehele installaties worden door één en hetzelfde bedrijf uitgevoerd, waardoor een ingewikkelde planning rekeninghoudend met een juiste volgorde van het inschakelen van de benodigde bedrijven niet nodig is. Van der Vleuten plant mee met de werkzaamheden op basis van het verloop van de werkzaamheden, wat de voortgang bespoedigt. Tevens is het veel gemakkelijker één aanspreekpunt te hanteren in het geval van een eventuele aanpassing in de praktische uitvoering.

Ondernemers

Ondernemers en Van der Vleuten, een zeer goede combinatie voor een geslaagd project. Onderling overleg zorgt ervoor dat Van der Vleuten perfect in kan spelen op de wensen van de klant. Van der Vleuten is het eerste en vaak enige aanspreekpunt, waardoor het gehele bouwproces snel en soepel verloopt. Geen overleg over meerdere schijven, wat alleen tot vertragingen leidt. Van der Vleuten heeft alle kennis in huis en kan het geheel uitvoeren.

Scheepsbouwers

Scheepsbouwers zijn vooral gebaat bij een snelle service, welke garandeert dat de installaties ten alle tijden naar behoren functioneren. Door een korte aanwezigheid op de werf of in de haven, dienen eventuele werkzaamheden in een korte periode plaats te vinden. Van der Vleuten speelt flexibel in op de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Dit garandeert een tijdig vertrek met optimaal functionerende installaties.